Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy:

 • dělitelnost přirozených čísel

  * násobek a dělitel
  * soudělná a nesoudělná čísla
  * znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
  * prvočísla a čísla složená
  * nejmenší společný násobek
  * největší společný dělitel
  * slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
 • úhel a jeho velikost

  * přenášení úhlu
  * osa úhlu
  * měření velikosti úhlu
  * rýsování úhlu dané velikosti
  * typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
  * ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
  * vrcholové a vedlejší úhly
  * sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
  * násobení a dělení úhlu
  * souhlasné a střídavé úhly
  * velikost úhlu ve stupních a minutách
 • osová souměrnost

  * osová souměrnost
  * zobrazení v osové souměrnosti
  * útvary osově souměrné
 • objem a povrch krychle a kvádru

  * zhotovení náčrtku krychle a kvádru
  * rýsování krychle a kvádru
  * objem krychle a kvádru
  * jednotky objemu a jejich převádění
  * slovní úlohy na objem krychle a kvádru
  * síť krychle a kvádru
  * povrch krychle a kvádru
  * slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
 • trojúhelník

  * vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
  * rovnoramenný trojúhelník
  * rovnostranný trojúhelník
  * střední příčky v trojúhelníku
  * těžnice v trojúhelníku
  * výšky trojúhelníku
  * konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
  * kružnice opsaná trojúhelníku
  * kružnice vepsaná trojúhelníku
 • mnohoúhelníky

  * pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
  * pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené

Ve videolekci najdeš videa s těmito témami:

 • dělitelnost přirozených čísel
 • násobek a dělitel
 • soudělná a nesoudělná čísla
 • znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
 • prvočísla a čísla složená
 • nejmenší společný násobek
 • největší společný dělitel
 • slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel

VYBERTE SI LEKCI

 • kterým ve škole něco „uteklo“
 • jsou delší dobu nemocní
 • jedou s rodiči na dovolenou
 • dlouhodobě pobývající v zahraničí
 • mají omezen provoz své školy
 • vzdělávající se v režimu domácího vyučování

Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy:
* dělitelnost přirozených čísel
* úhel a jeho velikost
* osová souměrnost
* objem a povrch krychle a kvádru
* trojúhelník * mnohoúhelníky
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 11 videí s témami
* přenášení úhlu
* osa úhlu
* měření velikosti úhlu
* rýsování úhlu dané velikosti
* typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
* ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
* vrcholové a vedlejší úhly
* sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
* násobení a dělení úhlu
* souhlasné a střídavé úhly
* velikost úhlu ve stupních a minutách
Balíček 3 videí s témami
* osová souměrnost
* zobrazení v osové souměrnosti
* útvary osově souměrné
Balíček 8 videí s témami
* zhotovení náčrtku krychle a kvádru
* rýsování krychle a kvádru
* objem krychle a kvádru
* jednotky objemu a jejich převádění
* slovní úlohy na objem krychle a kvádru
* síť krychle a kvádru
* povrch krychle a kvádru
* slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
Balíček 9 videí s témami
* vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
* rovnoramenný trojúhelník
* rovnostranný trojúhelník
* střední příčky v trojúhelníku
* těžnice v trojúhelníku
* výšky trojúhelníku
* konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
* kružnice opsaná trojúhelníku
* kružnice vepsaná trojúhelníku
Balíček 2 videí s témami
* pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
* pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené

Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy:
* dělitelnost přirozených čísel
* úhel a jeho velikost
* osová souměrnost
* objem a povrch krychle a kvádru
* trojúhelník * mnohoúhelníky
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 11 videí s témami
* přenášení úhlu
* osa úhlu
* měření velikosti úhlu
* rýsování úhlu dané velikosti
* typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
* ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
* vrcholové a vedlejší úhly
* sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
* násobení a dělení úhlu
* souhlasné a střídavé úhly
* velikost úhlu ve stupních a minutách
Balíček 3 videí s témami
* osová souměrnost
* zobrazení v osové souměrnosti
* útvary osově souměrné
Balíček 8 videí s témami
* zhotovení náčrtku krychle a kvádru
* rýsování krychle a kvádru
* objem krychle a kvádru
* jednotky objemu a jejich převádění
* slovní úlohy na objem krychle a kvádru
* síť krychle a kvádru
* povrch krychle a kvádru
* slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
Balíček 9 videí s témami
* vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
* rovnoramenný trojúhelník
* rovnostranný trojúhelník
* střední příčky v trojúhelníku
* těžnice v trojúhelníku
* výšky trojúhelníku
* konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
* kružnice opsaná trojúhelníku
* kružnice vepsaná trojúhelníku
Balíček 2 videí s témami
* pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
* pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy:
* dělitelnost přirozených čísel
* úhel a jeho velikost
* osová souměrnost
* objem a povrch krychle a kvádru
* trojúhelník * mnohoúhelníky
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 11 videí s témami
* přenášení úhlu
* osa úhlu
* měření velikosti úhlu
* rýsování úhlu dané velikosti
* typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
* ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
* vrcholové a vedlejší úhly
* sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
* násobení a dělení úhlu
* souhlasné a střídavé úhly
* velikost úhlu ve stupních a minutách
Balíček 3 videí s témami
* osová souměrnost
* zobrazení v osové souměrnosti
* útvary osově souměrné
Balíček 8 videí s témami
* zhotovení náčrtku krychle a kvádru
* rýsování krychle a kvádru
* objem krychle a kvádru
* jednotky objemu a jejich převádění
* slovní úlohy na objem krychle a kvádru
* síť krychle a kvádru
* povrch krychle a kvádru
* slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
Balíček 9 videí s témami
* vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
* rovnoramenný trojúhelník
* rovnostranný trojúhelník
* střední příčky v trojúhelníku
* těžnice v trojúhelníku
* výšky trojúhelníku
* konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
* kružnice opsaná trojúhelníku
* kružnice vepsaná trojúhelníku
Balíček 2 videí s témami
* pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
* pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
13x video, ve kterých se o desetinných číslech naučíte: správně je přečíst * převést desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak * znázornit je na číselné ose * porovnávat je mezi sebou podle velikosti * zaokrouhlovat * sčítat * odčítat * násobit * dělit přirozená čísla, když je dělenec menší než dělitel (např.: 5 : 8) * dělit desetinné číslo číslem přirozeným (např.: 6,93 : 3) * dělit desetinné číslo číslem desetinným (např.: 97,29 : 0,4) * spočítat aritmetický průměr *
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce Postupně budu přidávat další lekce, které jsou v cene balíčku. Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Měsíční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte přístup 90 dní ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
7x video: násobek a dělitel * soudělná a nesoudělná čísla * znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití * prvočísla a čísla složená * nejmenší společný násobek * největší společný dělitel * slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce Postupně budu přidávat další lekce, které jsou v cene balíčku. Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Měsíční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte přístup 180 dní ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce Postupně budu přidávat další lekce, které jsou v cene balíčku. Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Měsíční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte přístup 180 dní ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
-73%
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce v celkové hodnotě 2835 Kč A já mám pro vás tuto MIMOŘÁDNOU NABÍDKU: Pokud si nyní zakoupíte roční vstup ke všem těmto třem lekcím (nabízím ho za zvýhodněnou cenu 2100 Kč), dostanete přístup ke všem dalším lekcím, které dotočím během vašeho ročního předplatného, automaticky zdarma. Tak co? Berete 😊 Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Roční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte rok přístup ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce Postupně budu přidávat další lekce, které jsou v cene balíčku. Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Měsíční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte přístup 30 dní ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
13x video, ve kterých se o desetinných číslech naučíte: správně je přečíst * převést desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak * znázornit je na číselné ose * porovnávat je mezi sebou podle velikosti * zaokrouhlovat * sčítat * odčítat * násobit * dělit přirozená čísla, když je dělenec menší než dělitel (např.: 5 : 8) * dělit desetinné číslo číslem přirozeným (např.: 6,93 : 3) * dělit desetinné číslo číslem desetinným (např.: 97,29 : 0,4) * spočítat aritmetický průměr *
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce Postupně budu přidávat další lekce, které jsou v cene balíčku. Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Měsíční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte přístup 90 dní ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
7x video: násobek a dělitel * soudělná a nesoudělná čísla * znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití * prvočísla a čísla složená * nejmenší společný násobek * největší společný dělitel * slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce Postupně budu přidávat další lekce, které jsou v cene balíčku. Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Měsíční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte přístup 180 dní ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce Postupně budu přidávat další lekce, které jsou v cene balíčku. Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Měsíční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte přístup 180 dní ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
-73%
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce v celkové hodnotě 2835 Kč A já mám pro vás tuto MIMOŘÁDNOU NABÍDKU: Pokud si nyní zakoupíte roční vstup ke všem těmto třem lekcím (nabízím ho za zvýhodněnou cenu 2100 Kč), dostanete přístup ke všem dalším lekcím, které dotočím během vašeho ročního předplatného, automaticky zdarma. Tak co? Berete 😊 Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Roční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte rok přístup ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky
Učivo matematiky 6. třídy jsem rozdělila do 8 tematických lekcí. V tuto chvíli máte k dispozici plně zpracované 3 lekce Postupně budu přidávat další lekce, které jsou v cene balíčku. Tuto možnost nabízím pouze po dobu, než natočím všechny lekce 6. ročníku. Tím, jak budou jednotlivé lekce přibývat, bude se zvyšovat i tato zvýhodněná cena. Měsíční předplatné znamená, že ode dne zaplacení vaší objednávky máte přístup 30 dní ke všem aktuálně nabízeným lekcím 6. ročníku. Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy: * dělitelnost přirozených čísel * úhel a jeho velikost * osová souměrnost * objem a povrch krychle a kvádru * trojúhelník * mnohoúhelníky