Získat přístup do členské sekce
Matika v pohodě - videa zdarma

Registruje se do sekce s videami zdarma 😉

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
6. ROČNÍK
dostupné

Asi ještě nemáš zakoupenou tuhle část projektu MATIKA V POHODĚ. Nevadí, můžeš tak udělat teď 🙂

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
1. ROČNÍK
připravujeme

Tahle část je v přípravě. Jestli máte zájem dovědět se, kdy bude uvolněná, dejte nám vědět, aby jste mohli získat přístup:

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
2. ROČNÍK
připravujeme

Tahle část je v přípravě. Jestli máte zájem dovědět se, kdy bude uvolněná, dejte nám vědět, aby jste mohli získat přístup:

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
3. ROČNÍK
připravujeme

Tahle část je v přípravě. Jestli máte zájem dovědět se, kdy bude uvolněná, dejte nám vědět, aby jste mohli získat přístup:

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
4. ROČNÍK
připravujeme

Tahle část je v přípravě. Jestli máte zájem dovědět se, kdy bude uvolněná, dejte nám vědět, aby jste mohli získat přístup:

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
5. ROČNÍK
připravujeme

Tahle část je v přípravě. Jestli máte zájem dovědět se, kdy bude uvolněná, dejte nám vědět, aby jste mohli získat přístup:

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
7. ROČNÍK
připravujeme

Tahle část je v přípravě. Jestli máte zájem dovědět se, kdy bude uvolněná, dejte nám vědět, aby jste mohli získat přístup:

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
8. ROČNÍK
připravujeme

Tahle část je v přípravě. Jestli máte zájem dovědět se, kdy bude uvolněná, dejte nám vědět, aby jste mohli získat přístup:

Získat přístup
Získat přístup do členské sekce
9. ROČNÍK
připravujeme

Tahle část je v přípravě. Jestli máte zájem dovědět se, kdy bude uvolněná, dejte nám vědět, aby jste mohli získat přístup:

Získat přístup

Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy:

 • dělitelnost přirozených čísel

  * násobek a dělitel
  * soudělná a nesoudělná čísla
  * znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
  * prvočísla a čísla složená
  * nejmenší společný násobek
  * největší společný dělitel
  * slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
 • úhel a jeho velikost

  * přenášení úhlu
  * osa úhlu
  * měření velikosti úhlu
  * rýsování úhlu dané velikosti
  * typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
  * ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
  * vrcholové a vedlejší úhly
  * sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
  * násobení a dělení úhlu
  * souhlasné a střídavé úhly
  * velikost úhlu ve stupních a minutách
 • osová souměrnost

  * osová souměrnost
  * zobrazení v osové souměrnosti
  * útvary osově souměrné
 • objem a povrch krychle a kvádru

  * zhotovení náčrtku krychle a kvádru
  * rýsování krychle a kvádru
  * objem krychle a kvádru
  * jednotky objemu a jejich převádění
  * slovní úlohy na objem krychle a kvádru
  * síť krychle a kvádru
  * povrch krychle a kvádru
  * slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
 • trojúhelník

  * vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
  * rovnoramenný trojúhelník
  * rovnostranný trojúhelník
  * střední příčky v trojúhelníku
  * těžnice v trojúhelníku
  * výšky trojúhelníku
  * konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
  * kružnice opsaná trojúhelníku
  * kružnice vepsaná trojúhelníku
 • mnohoúhelníky

  * pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
  * pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
Vložit do košíka za 3000 Kč
Vybrat variantu pro 6. TŘÍDA: Všechny lekce 6. třídy

Ve videolekci najdeš videa s těmito témami:

 • dělitelnost přirozených čísel
 • násobek a dělitel
 • soudělná a nesoudělná čísla
 • znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
 • prvočísla a čísla složená
 • nejmenší společný násobek
 • největší společný dělitel
 • slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
zakoupit všechny
lekce
Vybrat variantu pro 6. TŘÍDA: Všechny lekce 6. třídy

VYBERTE SI LEKCI

 • kterým ve škole něco „uteklo“
 • jsou delší dobu nemocní
 • jedou s rodiči na dovolenou
 • dlouhodobě pobývající v zahraničí
 • mají omezen provoz své školy
 • vzdělávající se v režimu domácího vyučování

Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy:
* dělitelnost přirozených čísel
* úhel a jeho velikost
* osová souměrnost
* objem a povrch krychle a kvádru
* trojúhelník * mnohoúhelníky
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Zlomky a desetinná čísla
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 11 videí s témami
* přenášení úhlu
* osa úhlu
* měření velikosti úhlu
* rýsování úhlu dané velikosti
* typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
* ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
* vrcholové a vedlejší úhly
* sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
* násobení a dělení úhlu
* souhlasné a střídavé úhly
* velikost úhlu ve stupních a minutách
Balíček 3 videí s témami
* osová souměrnost
* zobrazení v osové souměrnosti
* útvary osově souměrné
Balíček 8 videí s témami
* zhotovení náčrtku krychle a kvádru
* rýsování krychle a kvádru
* objem krychle a kvádru
* jednotky objemu a jejich převádění
* slovní úlohy na objem krychle a kvádru
* síť krychle a kvádru
* povrch krychle a kvádru
* slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
Balíček 9 videí s témami
* vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
* rovnoramenný trojúhelník
* rovnostranný trojúhelník
* střední příčky v trojúhelníku
* těžnice v trojúhelníku
* výšky trojúhelníku
* konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
* kružnice opsaná trojúhelníku
* kružnice vepsaná trojúhelníku
Balíček 2 videí s témami
* pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
* pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené

Zlomky a desetinná čísla
Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy:
* dělitelnost přirozených čísel
* úhel a jeho velikost
* osová souměrnost
* objem a povrch krychle a kvádru
* trojúhelník * mnohoúhelníky
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Zlomky a desetinná čísla
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 11 videí s témami
* přenášení úhlu
* osa úhlu
* měření velikosti úhlu
* rýsování úhlu dané velikosti
* typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
* ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
* vrcholové a vedlejší úhly
* sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
* násobení a dělení úhlu
* souhlasné a střídavé úhly
* velikost úhlu ve stupních a minutách
Balíček 3 videí s témami
* osová souměrnost
* zobrazení v osové souměrnosti
* útvary osově souměrné
Balíček 8 videí s témami
* zhotovení náčrtku krychle a kvádru
* rýsování krychle a kvádru
* objem krychle a kvádru
* jednotky objemu a jejich převádění
* slovní úlohy na objem krychle a kvádru
* síť krychle a kvádru
* povrch krychle a kvádru
* slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
Balíček 9 videí s témami
* vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
* rovnoramenný trojúhelník
* rovnostranný trojúhelník
* střední příčky v trojúhelníku
* těžnice v trojúhelníku
* výšky trojúhelníku
* konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
* kružnice opsaná trojúhelníku
* kružnice vepsaná trojúhelníku
Balíček 2 videí s témami
* pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
* pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy:
* dělitelnost přirozených čísel
* úhel a jeho velikost
* osová souměrnost
* objem a povrch krychle a kvádru
* trojúhelník * mnohoúhelníky
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Zlomky a desetinná čísla
Balíček 7 videí s témami
* násobek a dělitel
* soudělná a nesoudělná čísla
* znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
* prvočísla a čísla složená
* nejmenší společný násobek
* největší společný dělitel
* slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
Balíček 11 videí s témami
* přenášení úhlu
* osa úhlu
* měření velikosti úhlu
* rýsování úhlu dané velikosti
* typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
* ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
* vrcholové a vedlejší úhly
* sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
* násobení a dělení úhlu
* souhlasné a střídavé úhly
* velikost úhlu ve stupních a minutách
Balíček 3 videí s témami
* osová souměrnost
* zobrazení v osové souměrnosti
* útvary osově souměrné
Balíček 8 videí s témami
* zhotovení náčrtku krychle a kvádru
* rýsování krychle a kvádru
* objem krychle a kvádru
* jednotky objemu a jejich převádění
* slovní úlohy na objem krychle a kvádru
* síť krychle a kvádru
* povrch krychle a kvádru
* slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
Balíček 9 videí s témami
* vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
* rovnoramenný trojúhelník
* rovnostranný trojúhelník
* střední příčky v trojúhelníku
* těžnice v trojúhelníku
* výšky trojúhelníku
* konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
* kružnice opsaná trojúhelníku
* kružnice vepsaná trojúhelníku
Balíček 2 videí s témami
* pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
* pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
13x video, ve kterých se o desetinných číslech naučíte: správně je přečíst * převést desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak * znázornit je na číselné ose * porovnávat je mezi sebou podle velikosti * zaokrouhlovat * sčítat * odčítat * násobit * dělit přirozená čísla, když je dělenec menší než dělitel (např.: 5 : 8) * dělit desetinné číslo číslem přirozeným (např.: 6,93 : 3) * dělit desetinné číslo číslem desetinným (např.: 97,29 : 0,4) * spočítat aritmetický průměr *
7x video: násobek a dělitel * soudělná a nesoudělná čísla * znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití * prvočísla a čísla složená * nejmenší společný násobek * největší společný dělitel * slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
13x video, ve kterých se o desetinných číslech naučíte: správně je přečíst * převést desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak * znázornit je na číselné ose * porovnávat je mezi sebou podle velikosti * zaokrouhlovat * sčítat * odčítat * násobit * dělit přirozená čísla, když je dělenec menší než dělitel (např.: 5 : 8) * dělit desetinné číslo číslem přirozeným (např.: 6,93 : 3) * dělit desetinné číslo číslem desetinným (např.: 97,29 : 0,4) * spočítat aritmetický průměr *
7x video: násobek a dělitel * soudělná a nesoudělná čísla * znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití * prvočísla a čísla složená * nejmenší společný násobek * největší společný dělitel * slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel