Hravé KARTIČKY pro perfektní zvládnutí NÁSOBILKY
(zjednodušená verze k tisku)

Tato výuková pomůcka hravou formou pomáhá ☞dokonale zvládnout NÁSOBILKU

  • obsahuje „základní verzi“ + „rozšířenou variantu“ pro nadané děti + návody pro práci s touto pomůckou
  • základní verze obsahuje 66 kartiček se základní násobilkou (na lícní straně je zadání příkladu a na rubové straně je výsledek, takže dítě si to hned může samo kontrolovat a vy šetříte čas)
  • rozšířená varianta obsahuje 25 kartiček a je určena pro bystré děti, které chtějí umět víc a tím lépe zvládat matematiku ve vyšších ročnících

Tipy, jak s kartičkami pracovat:

1) Kartičky zamícháme (buď všechny dohromady nebo jen vybranou násobilku určitého čísla) a položíme je příklady nahoru. Dítě se podívá na horní kartičku, přečte příklad, řekne výsledek, pak kartičku otočí a samo si zkontroluje, zda odpovědělo dobře. Pokud byla jeho odpověď správná, kartičku si odloží, pokud chybovalo, kartičku vloží zpět do balíčku a tím je znovu připravena k procvičení.

2) Postupujeme stejně jako v předchozím případě, jen kartičky otočíme výsledkem nahoru a dítě říká, jak tento výsledek násobením vznikl. Touto variantou pokládáme výborný základ pozdějšímu dělení.

3) Můžeme procvičovat i ve skupince dětí. Kartičky zamícháme jako v prvním či druhém případě. Děti odpovídají v předem dohodnutém pořadí postupně. První se podívá na horní kartičku v balíčku a řekne výsledek. Pokud je výsledek správný, kartičku si nechá, pokud není výsledek správný, vrací ji do balíčku. Takto se postupně děti střídají. Cílem je získat co nejvíce kartiček.

4) Pokud už dítě zvládá základní násobilku, přikročíme k nácviku rozšířené varianty. Kartičky otočíme výsledkem nahoru a dítě má vyjmenovat všechny násobky, kterými můžeme daný výsledek získat. Toto cvičení je výborné pro nácvik pozdějšího počítání se zlomky - společný jmenovatel.

5) Kartičky s příklady, které dítěti dělají potíže, umístíme na viditelné místo a častěji se k nim vracíme a procvičujeme je. Můžeme kartičky také nosit v kapse a příležitostně s nimi procvičovat i mimo domov.

Budu moc ráda, když vám tato pomůcka pomůže a tím splní účel, pro který jsem ji vytvořila.

Mgr. Jitka Bromová