Výukové lekce šestého ročníku

 • formou výukových videí
  AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ:
  - dělitelnost přirozených čísel
  - desetinná čísla
  - osová souměrnost
 • praktické návody ke stažení
 • připravujeme
  - převody jednotek
  - úhel a jeho velikost
  - objem a povrch krychle a kvádru
  - mnohoúhelníky
  - trojúhelník

VYBERTE SI LEKCI

NEBO SI VYBERTE DOBU
VAŠEHO PŘÍSTUPU KE VŠEM LEKCÍM