Výukové lekce šestého ročníku

 • formou výukových videí
  - dělitelnost přirozených čísel
  - desetinná čísla
  - převody jednotek
  - úhel a jeho velikost
  - osová souměrnost
  - objem a povrch krychle a kvádru
  - mnohoúhelníky
  - trojúhelník
 • praktické návody ke stažení

VYBERTE SI LEKCI