Ukázka z průvodce lekce a pracovních listů:

Co se v této lekci o desetinných číslech naučíte?

 • správně je přečíst
 • převést desetinný zlomek na desetinné číslo a naopak
 • znázornit je na číselné ose
 • porovnávat je mezi sebou podle velikosti
 • zaokrouhlovat
 • sčítat
 • odčítat
 • násobit
 • dělit přirozená čísla, když je dělenec menší než dělitel (např.: 5 : 8 )
 • dělit desetinné číslo číslem přirozeným (např.: 6,93 : 3 )
 • dělit desetinné číslo číslem desetinným (např.: 97,29 : 0,4 )
 • spočítat aritmetický průměr
 • procvičovací příklady základní úrovně
  (úroveň A)
 • příklady a slovní úlohy středně obtížné úrovně
  (úroveň B)
 • slovní úlohy náročnější úrovně
  (úroveň C) vhodné i pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy
 • průvodce lekcí + pracovní listy se zadáním příkladů
  (PDF ke stažení)