Balíček 55 videí se všemi témami 6. třídy

Vložit do košíka za 3000 Kč
Vybrat variantu pro 6. TŘÍDA: Všechny lekce 6. třídy

KTERÉ TÉMA NAJDETE V BALÍČKU?

 • dělitelnost přirozených čísel

  * násobek a dělitel
  * soudělná a nesoudělná čísla
  * znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
  * prvočísla a čísla složená
  * nejmenší společný násobek
  * největší společný dělitel
  * slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel
 • objem a povrch krychle a kvádru

  * zhotovení náčrtku krychle a kvádru
  * rýsování krychle a kvádru
  * objem krychle a kvádru
  * jednotky objemu a jejich převádění
  * slovní úlohy na objem krychle a kvádru
  * síť krychle a kvádru
  * povrch krychle a kvádru
  * slovní úlohy na povrch krychle a kvádru
 • úhel a jeho velikost

  * přenášení úhlu
  * osa úhlu
  * měření velikosti úhlu
  * rýsování úhlu dané velikosti
  * typy úhlů (ostrý, pravý, přímý a tupý)
  * ostroúhlý, pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník
  * vrcholové a vedlejší úhly
  * sčítání a odčítání úhlů (početně i graficky)
  * násobení a dělení úhlu
  * souhlasné a střídavé úhly
  * velikost úhlu ve stupních a minutách
 • mnohoúhelníky

  * pravidelný šestiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
  * pravidelný osmiúhelník, jeho konstrukce a vlastnosti, mnohoúhelníky z něj odvozené
Vložit do košíka za 3000 Kč
Vybrat variantu pro 6. TŘÍDA: Všechny lekce 6. třídy
 • osová souměrnost

  * osová souměrnost
  * zobrazení v osové souměrnosti
  * útvary osově souměrné
 • trojúhelník

  * vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
  * rovnoramenný trojúhelník
  * rovnostranný trojúhelník
  * střední příčky v trojúhelníku
  * těžnice v trojúhelníku
  * výšky trojúhelníku
  * konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
  * kružnice opsaná trojúhelníku
  * kružnice vepsaná trojúhelníku

NEBO SI VYBERTE VHODNÉ TÉMA