Ukázka z průvodce lekce a pracovních listů:

Ve videolekci najdete přes 3 hodiny výukových a procvičovacích videí:

 • vysvětlení pojmů s názornými ukázkami
  - násobek a nejmenší společný násobek
  - dělitel a největší společný dělitel
  - čísla soudělná a nesoudělná
  - znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
  - prvočísla a čísla složená
 • rozklad čísla na součin prvočísel
  (2 metody)
 • postup při určování nejmenšího společného násobku
 • postup při určování největšího společného dělitele
 • příklady a slovní úlohy základní úrovně
  (úroveň A)
 • slovní úlohy středně obtížné úrovně
  (úroveň B)
 • slovní úlohy náročnější úrovně
  (úroveň C) vhodné i pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy
 • bonus: řešený příklad na toto učivo zadaný u přijímacích zkoušek
 • průvodce lekcí a pracovní listy se zadáním příkladů
  (PDF ke stažení)