Ukázka z průvodce lekce a pracovních listů:

Čím vám může být tato lekce užitečná a co se naučíte?

 • pochopíte, o čem osová souměrnost je
 • hravou formou se seznámíte s důležitou vlastností osové souměrnosti
 • naučíte se přesně zobrazit (narýsovat) v osové souměrnosti bod, úsečku, přímku, trojúhelník, kružnici či nepravidelné útvary
 • dozvíte se, co jsou body souměrně sdružené a co samodružné body
 • vycvičíte své oči, aby v různých osově souměrných geometrických útvarech dokázaly objevit všechny osy souměrnosti
 • pochopíte systém dvojího (i vícenásobného) zobrazení v osové souměrnosti
 • vše si prakticky procvičíte na konkrétních příkladech i slovních úlohách
 • čekají vás procvičovací příklady základní úrovně
  (úroveň A)
 • příklady středně obtížné úrovně
  (úroveň B)
 • a příklady a slovní úlohy náročnější úrovně
  (úroveň C) vhodné i pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy
 • 😊 můžete se stát přeborníky ve hraní kulečníku, protože už budete znát tajemství využití osové souměrnosti při jeho hře
 • průvodce lekcí a pracovní listy se zadáním příkladů
  (PDF ke stažení)