Ve videolekci najdeš videa s těmito témami:

  • osová souměrnost
  • zobrazení v osové souměrnosti
  • útvary osově souměrné

VYBRAT JINOU LEKCI