Ve videolekci najdeš videa s těmito témami:

  • dělitelnost přirozených čísel
  • násobek a dělitel
  • soudělná a nesoudělná čísla
  • znaky dělitelnosti přirozených čísel a jejich využití
  • prvočísla a čísla složená
  • nejmenší společný násobek
  • největší společný dělitel
  • slovní úlohy na nejmenší společný násobek a na největší společný dělitel

VYBRAT JINOU LEKCI

VYBERTE SI TÉMA