Ve videolekci najdeš videa s těmito témami:

  • vnitřní a vnější úhly trojúhelníku a součet vnitřních úhlů v trojúhelníku
  • rovnoramenný trojúhelník
  • rovnostranný trojúhelník
  • střední příčky v trojúhelníku
  • těžnice v trojúhelníku
  • výšky trojúhelníku
  • konstrukce trojúhelníku užitím vět sss, sus, usu
  • kružnice opsaná trojúhelníku
  • kružnice vepsaná trojúhelníku

VYBRAT JINOU LEKCI