Ve videolekci najdeš videa s těmito témami:

  • zhotovení náčrtku krychle a kvádru
  • rýsování krychle a kvádru
  • objem krychle a kvádru
  • jednotky objemu a jejich převádění
  • slovní úlohy na objem krychle a kvádru
  • síť krychle a kvádru
  • povrch krychle a kvádru
  • slovní úlohy na povrch krychle a kvádru

VYBRAT JINOU LEKCI